Mladejší.sk

Úlohou mladejšieho je zabávať, hrať, dohliadať a sprevádzať Vás vaším dňom. Všetky moje predchádzajúce skúsenosti sa práve v tejto profesii dajú skĺbiť do jedného a zúročiť ich v maximálnej možnej miere. Byť mladejším je pre mňa neskutočne zábavné.

Už počas štúdia na herectve som sa učil pristupovať k svojej práci, ako profesionál. To znamená: príprava, tvorba, pracovitosť, dochvíľnosť a presnosť. To sú prvky, ktoré do svojej práce neustále vkladám a ktoré sú alfa a omega mojej práce. Pri svadbách to platí dvojnásobne. Je to Váš deň a Vy si musíte byť 100% istí, že pri Vás bude stáť profesionál, ktorý Vás nesklame.

Človek má svoju prácu robiť tak trošku s láskou, tak trošku s radosťou a tak trošku s iskrou v oku. Temperament dodáva tomuto povolaniu tvorivosť, inakosť a vynájdenie sa v každej situácii, ktorá by ostatných zaskočila. Každá svadba je iná. Je Vaša. Temperament, kreativita a fantázia, ktorú používam, robí Vašu svadbu jedinečnou. Radosť z Vášho pocitu, úsmev z Vašej tváre a spokojnosť z Vašich očí je pre mňa inšpirujúca a posúva vpred.

Mojou úlohou a zároveň prácou na Vašej svadbe, je byť Vám nablízku, zabávať a sprevádzať Vás vaším veľkým dňom, tak ako ste si to naplánovali a predstavovali. Vy musíte myslieť na seba, svojich najbližších a najvzácnejších, ktorých na svadbe máte. Ja sa postarám o všetko ostatné. Preto k svojej práci pristupujem maximálne zodpovedne.